Valikko Sulje

Toiminta

 

 

Yhdistyksen esite tulostettavaksi ja jaettavaksi

ILAn strategia “Parempaa eroperhe-elämää lapselle 2023–2025”

Toiminta

2022
2021
2020

Isät lasten asialla ry lähetti eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun 30.12.2020 ja pyysi selvittämään, onko THL rikkonut lakia asettaessaan pelkistä naisista koostuvan työryhmän valmistelemaan valtakunnallista ohjeistusta lapsenhuoltolain mukaisten olosuhdeselvitysten laatimisen tueksi.

Isät lasten asialla ry julkaisi 4.10.2020 oppaan ”Mitä on ja miten tunnistaa vieraannuttaminen”.

Lastensuojelun Keskusliiton hallitus hyväksyi 23.1.2020 kokouksessaan Isät lasten asialla ry:n  keskusliiton jäseneksi.

2019

Toimintakertomus 2019.

2014

Toimintakertomus 2014

Kansainvälisen vieraannuttamisen vastaisen päivän teematapahtuma Eduskuntatalon edessä 25.4.2014 klo 16:00-19:00

Tilaisuuden suojelijana toimi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Maria Kaisa Aula oli lupautunut myös paikan päälle puhumaan.

Asiaa kansalaisjärjestöiltä ja kansanedustajilta. Tilaisuutta tukivat:

 • Aseman lapset ry
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Hyvä erovanhemmuus ry
 • Lokakuun liike
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
 • Väestöliitto
 • Elatusvelvollisten liitto ry
 • Yhden vanhemman perheiden liitto ry
 • Miesjärjestöjen keskusliitto ry

Lastenmusiikkiorkesteri Melukopteri vastasi osaltaan tapahtuman tunnelmasta.

Tilaisuudessa puhalletttiin saippuakuplia, jotka symboloivat lapsen ja vanhemman suhteen särkyvyyttä kansainvälisen mallin mukaan.

Esa Iivosen puheenvuoro:

2013

Toimintakertomus 2013

Kansainvälisen vieraannuttamisenpäivän teematapahtuma Eduskuntatalon edessä 25.4.2013 klo 17:00-19:00

Tapahtumassa puheenvuoron käyttivät mm.

 • Demarinaiset / puheenjohtaja Tuula Peltonen
 • Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä / varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa
 • Elatusvelvollisten liitto ry / puheenjohtaja Ahti Hurmalainen
 • Foreign fathers (an association to be registered) / Fabien Blot
 • Hyvä erovanhemmuus ry / Lotta Kauhanen
 • Kaapatut lapset ry / Julle Tuuliainen
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto ry / asiantuntijalakimies Esa Iivonen
 • Miesjärjestöjen keskusliitto / varapuheenjohtaja Juuso Erno
 • Miesten tasa-arvo ry
 • STM:n alainen tasa-arvoasiain neuvottelukunta / puheenjohtaja Jukka Relander
 • Vanhempainliitto ry / toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila
 • kansanedustaja James Hirvisaari
 • kansanedustaja Pauli Kiuru
 • kansanedustaja Suna Kymäläinen

Lisäksi tapahtumaan osallistuivat mm.

 • Aseman lapset ry
 • Ensi- ja turvakotien liitto / kehittämispäällikkö Jussi Pulli
 • Keskustanaiset ry
 • Lapsen oikeus väkivallattomaan elämään ry
 • Suomen isovanhemmat ry

Tilaisuudessa mm. puhallettiin saippuakuplia, jotka symboloivat lapsen ja vanhemman suhteen särkyvyyttä kansainvälisen mallin mukaan.

ILA tapasi Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen 27.3.2013

2012

Toiminta 2012
Yhdistyksemme ensimmäinen toimintavuosi oli aktiivinen varsinkin, kun huomioidaan, että 20.2.2012 yhdistyksen perustamiskokouksessa meitä oli noin 20. Jäsenmäärä kasvoi yli 300 vuoden 2012 loppuun mennessä. Yhdistyksemme hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 30.3.2012.

2012-vuoden aikana perustettiin yhdistykselle nettisivut ja monia muita tietoteknisiä apuja kuten keskustelupalsta jäsenille, sosiaalisen median sivustot, useita sähköpostijakelulistoja ym. järjestelmiä tukemaan varsinaista toimintaamme.

Kokoukset ja tapaamiset

Virallisia hallituksen kokouksia järjestettiin 6 kpl.

Yleisiä jäsentapaamisia järjestettiin 23 kpl eri puolilla Suomea.

Merkittävä toimintatapamme on ollut sopia tapaamisia asiaamme vaikuttavien tahojen kanssa. Myös meille esitettiin muutamia tapaamispyyntöjä. Näistä ilahduttavimpia oli kutsu eduskunnan nais- ja miesverkoston ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen. Tyypillisesti tapaamisiin on osallistunut 2-4 yhdistyksemme edustajaa etupäässä yhdistyksemme hallituksesta ja hallituksen lähipiiristä. Tällaisia vaikuttajatapaamisia järjestettiin lähes 40.

Tapahtumat

Yhdistyksemme järjesti kaksi merkittävää yleisötapahtumaa kansainvälinen vieraannuttamisenpäivän tapahtuma 25.4.2012 ja kansalaisinfo 29.5.2012. Jälkimmäisessä julkistettiin kaksi lakialoitetta, joiden avulla pyritään ehkäisemään vieraannuttamisesta aiheutuvia ongelmia lapsille.

Molemmista tapahtumista saimme paljon hyvää palautetta, ne huomattiin.

Tiedon jakaminen

Yhdistyksemme lahjoitti kaikille kansanedustajille Eromyrkky-kirjan, jonka liitteeksi pyydettiin kirjan kirjoittajan psykologian professori Richard A. Warshakin saatekirje Suomen parlamentille.

Tietoa ja kokemuksiamme on toimitettu mm. lastensuojelun tilaa tutkivalle työryhmälle. Useisiin tällaisiin valtionhallinnon työryhmiin toivottiin edustajiemme hyväksymistä mukaan. Näissä ei toistaiseksi ole onnistuttu.

Medianäkyvyys

Asiastamme ja yhdistyksestämme julkaistiin useita artikkeleita eri lehdissä. Pyrimme vaihtelevalla menestyksellä olemaan aktiivisia valtalehtien yleisönosastojen palstoillakin. Jäseniämme jututettiin useissa radio- ja tv-lähetyksissä (kaikissa lähetyksissä ei tuotu esiin yhdistyksemme nimeä).

Muutama aktiivinen jäsen sai myös luvan julkaista Helsingin sanomissa ilmoituksia yhdistyksemme logoilla.

Muu näkyvyys

Olemme painattaneet ja jakaneet esitteitä, yhdistyksemme logolla varustettuja paitoja yms. Tämä toiminta on ollut toistaiseksi pienimuotoista, sillä vapaaehtoisvoimin pyöritettävän yhdistyksen voimavarat ja aktiivien käytettävissä oleva aika ovat kuitenkin rajallisia.

2021
Jaa tämä muillekin!