Valikko Sulje

ILA:n Lausunnot

2022

2017

  • Lausunto OM:lle koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 13.12.2017 .

2016

  • Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 2.12.2016
  • Lausunto Oikeusministeriölle 14.2.2016 koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lausunnon tarkoituksena oli nimetä lausuntopyynnön pohjalta lisäyksiä ja tarkennuksia OM:n esitykseen sekä kerätä lain ongelmakohtia.

2014

  • Lausunto esityksestä isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 29.9.2014
  • Lausunto esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 17.6.2014
  • Lausunto hallituksen esityksestä HE 186/2013, joka koskee Follo-sovittelua, 17.2.2014

2013

  • Lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM 300913)

 

 

Jaa tämä muillekin!