Valikko Sulje

ILA:n blogeja ja kannanottoja

2023

2022

2016

  • Lakiryhmän esitys Huoltokiusaaminen ja vieraannuttaminen 7.11.2016.
  • Esitysmateriaali: Oikeusministeriön vieraana 29.2.2016 keskustelemassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n tukemisesta koskien marraskuussa 2015 lakiryhmän jättämää ehdotusta.
  • Lakiryhmän raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista 14.1.2016: Lapsen edun toteutuminen huolto- ja tapaamisasiassa.

2015

  • Ehdotus STM:lle lapsi- ja perhepalveluiden [LAPE] kärkihankkeeksi 8.11.2015. Isät lasten asialla lakiryhmän ehdotus huoltoriitojen sovittelun uudesta toimintamallista ja erolapsen edun määrittelystä.
  • Julkilausuma tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle 11.2.2015: Parannuksia lakeihin joilla turvataan lapsen edun toteutuminen vanhempien erotessa

2013

  • Kannanotto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM 300913) Sosiaali- ja terveysministeriön tapaamisessa 29.9.2013
  • Toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin 8.4.2013 Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle
  • Kirje Sosiaali- ja terveysministeriön ministereille 21.2.2013
  • Lausuma lastensuojelutyöryhmälle 22.1.2013
  • Kommentti lastensuojelutyöryhmälle 9.1.2013

2012

Jaa tämä muillekin!