Valikko Sulje

ILA Uutiskirje 03/2024

ILA Uutiskirje 03/2024

Tästä viestistä löydät tietoa seuraavista ajankohtaisista asioista:

ILA VIIKKO JA TOIMIHENKILÖPÄIVÄT

1. Strategiatyöryhmän kokoontuminen LA 20.4.2024 klo 14:00

2. ILAn toimihenkilöpäivien yhteinen tapaaminen LA 20.4.2024 klo 17:00

3. Vertaistukihenkilöiden koulutus SU 21.4.2024 klo 14:00

4. ILAn vuosikokous TI 23.4.2024 klo 17:00

5. Kansainvälinen vieraannuttamisen vastainen päivä TO 25.4.2024

6. Vieraantunut vai vieraannutettu kysely

7. Pro gradu -tutkielma isien mielen hyvinvoinnista

8. Tietokirjahanke: 12 tositarinaa etävanhemmuudesta

9. Aluetapaamiset – the peer support group

10. Vertu-päivystysajat – the peer support line

1. ILAn strategiatyöryhmän vuosikokoontuminen pidetään LA 20.4.2024 klo 14-17

ILAn strategiaryhmän puheenjohtaja Jari Pulkkinen esittelee ILAn strategian “parempaa eroperhe-elämää lapselle 2023-2025” uusille tulokkaille. Tämän jälkeen käydään läpi jo tehdyt toimet sekä tulevat ja suunnitteilla olevat toimet. Ideariihessä käydään läpi uusia ideoita ja niiden mahdollisia toteuttajia.
Mikäli olet kiinnostunut strategiatyöryhmän toiminnasta, niin olet tervetullut paikalle ILAn toimistolle, Sähköttäjänkatu 4, 00520 Helsinki.
Lisätietoja toiminnanjohtajalta petri.guilland@isatlastenasialla.fi puh. 040 952 19 13

2. ILAn toimihenkilöpäivien yhteinen tapaaminen LA 20.4.2024 klo 17

Kutsumme kaikki ILAn toiminnassa vuosien varrella mukana olleet yhteiseen tapaamiseen juhlistamaan ILAn uutta logoa ja keskustelemaan ILAn tulevaisuudesta sekä muistelemaan menneitä. Tilaisuus on vapaamuotoinen ja tarkoitettu kaikille, jotka toimivat taikka ovat toimineet vapaaehtoistehtävissä jossain kohtaa ILAn historiaa.

Paikkana ILAn toimisto, Sähköttäjänkatu 4, 00520 Helsinki

3. Vertaistukihenkilöiden koulutus SU 21.4.2024 klo 14-17

Tule mukaan vertaistukityöhön, joko puhelinpäivystäjäksi, rinnallakulkijaksi taikka ryhmänohjaajaksi.

ILA tarjoaa kaikille vertaisuuteen perustuvaa tukityötä sekä puhelinpäivystyksenä, että alueellisilla tapaamisilla.

ILA järjestää matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa vaikeissa avio-/avoerotilanteissa ja huoltajuuskiista-asioissa kamppaileville vanhemmille sekä muille lapsen tilanteesta huolestuneille läheisille. Haemme vertaistukihenkilöitä valtakunnalliseen puhelin- ja chat-tiimiimme. Vapaaehtoisille on vertaistukitehtäviä tarjolla jokaisen omiin aikaresursseihin sovitusti. Oma kokemuksesi hankalasta erosta/huoltajuuskiistasta on arvokas osaamispohja jo sellaisenaan. Järjestämme SU 21.4. klo 14-17 vertaistukikoulutuksen, jossa pääset perehtymään vertaistukitoimintaan tarkemmin.

Koulutuksessa perehdytään yleisellä tasolla siihen, millaisia sisällöllisiä haasteita käytännön vertaistukityössä kohdataan ja toisaalta siihen, millaisia toimintatapoja ILAn vertaistuessa noudatetaan yhteydenottajien tukemiseksi. Toimintatapoja koskien ILA on laatinut vertaistuessa toimiville ohjeistuksen, johon tutustutaan koulutuksessa.

Koulutus on vahvasti vuorovaikutteinen eli tilaisuuden päätteeksi käydään keskustelua ILAn vertaistuen sisällöistä ja toimintatavoista sekä vertaistukityön kehittämisestä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki ILAn vertaistukityöstä kiinnostuneet.

Koulutus järjestetään toimistollamme Helsingin Pasilassa (Sähköttäjänkatu 4). Koulutus on maksuton. Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään PE 19.4.2024 osoitteeseen info@isatlastenasialla.fi. Lisätietoja antaa toiminanjohtaja Petri Guilland puh. 040 952 19 13

4. Isät lasten asialla ry:n vuosikokous TI 23.4.2024 klo 17

Kokous pidetään ILAn toimistolla osoitteessa Sähköttäjänkatu 4, 00520 Helsinki. Etäyhteyksillä on mahdollista myös osallistua, ilmoittautuminen viimeistään edellisenä päivänä osoitteeseen ilmot@isatlastenasialla.fi

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan läsnäolijat, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. kokouksen päättäminen

Materiaaleihin voi käydä tutustumassa etukäteen täällä

Äänioikeutettuja ovat kaikki hyväksytyt jäsenet, joiden suoritus näkyy viimeistään maaliskuun 2024 tiliotteessa.

Jäsenmaksun suuruus on 15 euroa. Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa tai enemmän.

· Tilinumero (IBAN): FI934108 0010 3490 93
· Pankki (BIC): ITELFIHH
· Saaja: ISÄT LASTENASIALLA RY
· Viesti: nimi ja kotipaikkakunta

Mikäli et vielä ole ILAn jäsen, voit liittyä jäseneksi täällä.

Toivomme, että hallitustyöskentelystä kiinnostuneet olisivat ennalta yhteydessä Toiminnanjohtaja Petri Guillandiin petri.guilland@isatlastenasialla.fi puh. 040 952 19 13.

5. ILA järjestää perinteisen ammattilaisille suunnatun seminaarin kansainvälisenä vieraannuttamisen vastaisena päivänä TO 25.4.2024 teemalla vieraannuttamisen haasteet eri toimijoille

Kansainvälisen vieraannuttamisen vastaisen päivän seminaari TO 25.4.2024
“vieraannuttamisen haasteet eri toimijoille”

8:30 Aamukahvi
9:00 Seminaarin avaus kansanedustaja Pauli Kiuru
9:10 Marjut Vihelä, tapaamispalvelut, Profiam
9:40 Petteri Nieminen, lastensuojelu
10:10 Tauko
10:20 Saara Asmundela, poliisiasiantuntija, Barnahus-hanke
10:50 Nina Jansson ja Tarja Björkroth, olosuhdeselvittäjät
11:20 Ruokatunti
12:20 Kirsi Heikinheimo, toiminnanjohtaja, Suomen uusperheiden liitto
12:50 Johanna Vaitomaa, eritysiasiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
13:20 Tauko
13:30 Teemu Vanhanen, käräjätuomari, mediatuomari, sovittelija
14:00 Yhteisessä paneelikeskustelussa mukana kansanedustaja Juho Eerola
14:50 Päätössanat Petri Guilland, toiminnanjohtaja, Isät lasten asialla ry

Seminaari on tarkoitettu ammattilaisille, asiantuntijoille sekä päättäjille.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 22.4.2024

Paikka: SOSTE:n tilat, Yliopistonkatu 5, Helsinki sekä verkossa

6. Vieraantunut vai vieraannutettu kysely

Osallistu Suplissa vieraantunut vai vieraannutettu kyselyyn.

Vieraantumisella tarkoitetaan lapsen ja vieraantuvan vanhemman yhteyden katkeamista, hiipumista tai alun perin etäiseksi jäämistä. Kyse voi olla vuorovaikutussuhteen, tunnesuhteen, temperamentin tai muiden lapsen ja vanhemman persoonallisten erojen haasteista, joihin vanhempi ei ole hakenut tai saanut tarvitsemaansa tukea. Vieraantumista voi tapahtua myös esimerkiksi vanhempien eron jälkeen tapaamisten niukkuuden tai pitkien välimatkojen vuoksi.

Vieraannuttamisella tarkoitetaan aktiivista toimintaa, jossa toinen vanhempi pyrkii vaikeuttamaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan manipuloimalla lapsen mielipidettä tai estämällä tapaamisia. Ajatus pitää sisällään olettamuksen, että lapsen ja torjutun vanhemman suhde on ollut aikaisemmin tai ennen eroa läheinen ja toimiva.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään ilmiön ymmärtämisessä, perheiden tuen kehittämisessä, ammattilaisten kouluttamisessa ja Suomen Uusperheiden Liiton vaikutustyössä. Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää myös ilmiöön liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä.

Kyselyn tietoja käytetään muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa.
Kyselyyn vastaaminen kestää arviolta noin 15 minuuttia.
Kysely on avoinna 14.4.2024 asti.

Pääset kyselyyn painamalla tästä.

7. Pro gradu -tutkielma isien mielen hyvinvoinnista

Olemme terveystieteiden maisteri-opiskelijoita Tampereen yliopistosta ja teemme pro gradu -tutkielmaa aiheesta ”Isien kokemuksia mielen hyvinvoinnin tukemisesta äitiys- ja lastenneuvolassa”. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata isien kokemuksia mielen hyvinvoinnin tukemisesta äitiys- ja lastenneuvolassa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää äitiys- ja lastenneuvolapalveluita kehitettäessä isien mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää koulutettaessa neuvolan henkilökuntaa.

Haluaisimme tavoittaa vapaaehtoisia isiä vastaamaan kirjoituspyyntöön, jossa pyydämme heitä kirjoittamaan anonyymisti kokemuksistaan aiheeseen liittyen 30.4.2024 mennessä.

Juuli Saloranta, TtM-opiskelija, TtK, sh (juuli.saloranta@tuni.fi)
Pinja Sjöman, TtM-opiskelija, TtK, th (pinja.sjoman@tuni.fi)
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

8. Tietokirjahanke: 12 tositarinaa etävanhemmuudesta

Keräämme aineistoa, yhteensä 12 kertomusta etävanhemmuudesta, tutkimushanketta työnimellä ”12 tositarinaa etävanhemmuudesta” varten.

Millainen on sinun etävanhemmuutta koskeva tarinasi?

Kerro vapaalla tavalla oma tarinasi – tunteesi ja kokemuksesi – avio-/avoeron aikaisesta ja jälkeisestä etävanhemmuudesta. Voit kuvata kaikkea ja kaikkia,
joita asiaan sinun kohdallasi liittyy, mutta kirjoita anonyymisti (muutetuin nimin, jos haluat nimetä tarinasi henkilöitä), älä siis käytä tarinassasi henkilöiden oikeita
nimiä. Haemme kirjoituksia miehiltä sekä naisilta, tervetulleita ovat myös sellaiset kokemukset, joissa osa lapsista asuu toisen vanhemman kanssa ja osa toisen. Kuvaa mielellään koko sinun henkilökohtaista tilannettasi ja aikajanaasi, voit ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin asioihin: 1) minkälaisen prosessin tuloksena päädyit etävanhemmaksi, 2) minkälaisessa vaiheessa ja vuorovaikutussuhteessa olet tällä hetkellä lastesi kanssa, 3) miten sujuu entisen puolisosi/muiden sukulaisten/tuttavien kanssa, 4) miten olet kokenut selvinneesi tilanteesta, ja 5) jos erostasi on kulunut jo pitempi aika, miten aika on vaikuttanut ajatuksiisi ja selviytymiseesi? Tekisitkö jotain toisin, jos sinulla olisi mahdollisuus siirtyä takaisin siihen aikaan, kun asia oli akuutein?

Kiinnostuneita kirjoittajia pyydetään ottamaan ennen kirjoitustyön aloittamista yhteyttä, koska informanttien määrä on rajattu (12 ensiksi ilmoittautunutta): tiina.kahkonen@trusttools.fi

Kirjoitusohjeet: Kirjoita A5 kokoiseen Word tiedostoon noin 10–20 sivua (merkkimäärä max. 25 000). Fontin koko 12, riviväli 1,5. Reunukset n. 2 cm.

Aineiston toimitus: 31.7.24 mennessä anonyymin Webropol linkin kautta (linkki toimitetaan sähköpostitse kirjoittajille)

9. Aluetapaamiset – peer support group

Kotkan aluetapaaminen maanantaina 8.4.2024 klo 18-20 Kotkan pääkirjastossa, Kirkkokatu 24, Katariinan kammari kolmas kerros.

Pääkaupunkiseudun aluetapaaminen 15.4.2024 klo 17, ILAn toimistolla, Sähköttäjänkatu 4, Helsinki

Tampereen aluetapaaminen tiistaina 7.5.2024 klo 17 alkaen Vertaiskeskuksessa, Mustalahdenkatu 19.

The English-speaking peer support group will meet at the ILA office (Sähköttäjänkatu 4, 00520 Helsinki) on 7th of May at 5 p.m. Registration at ilmot@isatlastenasialla.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä ilmot@isatlastenasialla.fi puh. 040 952 19 13

10. Vertu-päivystysajat – the peer support line

Voit soittaa meidän auttavaan vertaistukinumeroomme (p. 045 644 28 46)

MA klo 13-18
KE klo 13-18
TO klo 17-21
PE klo 13-18

& CHAT avoinna TI ja TO klo 14-16

Muina aikoina vastataan mahdollisuuksien mukaan.

The peer support line for English speakers is + 358 40 952 4149. We are on duty on Tuesdays from 6 pm to 8 pm.

Jaa tämä muillekin!