Valikko Sulje

Yhdistyksemme on / on ollut mukana seuraavissa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Luettelo on laadittu tärkeysjärjestyksessä. Kunkin hankkeen otsikosta pääsee tutkimaan asiaa tarkemmin.

1. Vieraannuttamisen kielto lapsen huolto- ja tapaamislakiin
Juho Eerolan lakialoite 7.6.2012: Vieraannuttamiskiellon rikkomisesta voi seurata huolto- ja tapaamis-sopimuksen uusiminen.

2. Lapsen tapaamisoikeuden toteutumisen estäminen rikoslakiin
Pauli Kiurun lakialoite 7.6.2012: Mikäli lapsen kanssa asuva vanhempi estää toistuvasti ja perusteettomasti tapaamisoikeuden toteutumista, tulee hänelle tuomita sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

3. Täytäntöönpanolain korjaukset
Mm. lapsen tapaamisen täytäntöönpanolain kehittämisessä näemme hyvin akuutteja korjaustarpeita, joita on tuotava esiin.

Katso tästä, mihin muihin lakihankkeisiin olemme ottaneet kantaa

Jaa tämä muillekin!