Valikko Sulje

Kannanottoja

13.12.2017 ILA:n lausunto OM:lle koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

7.11.2016 ILA:n lakiryhmän esitys: huoltokiusaaminen ja vieraannuttaminen.

29.2.2016 ILA oikeusministeriön vieraana keskustelemassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n tukemisesta koskien marraskuussa 2015 lakiryhmän jättämää ehdotusta (alla). Esitysmateriaali.

15.2.2016 ILA:n lakiryhmän lausunto OM:lle koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lausunnon tarkoituksena oli nimetä lausuntopyynnön pohjalta lisäyksiä ja tarkennuksiin OM:n esitykseen sekä kerätä lain ongelmakohtia.

9.11.2015 STM:lle jätetty ehdotus lapsi- ja perhepalveluiden [LAPE] kärkihankkeeksi. Isät lasten asialla lakiryhmän ehdotus huoltoriitojen sovittelun uudesta toimintamallista ja erolapsen edun määrittelystä.

Lapsen edun toteutuminen huolto- ja tapaamisasiassa. Isät lasten asialla lakiryhmän raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista 14.1.2016.

Isät lasten asialla ry:n julkilausuma tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle 11.2.2015: Parannuksia lakeihin joilla turvataan lapsen edun toteutuminen vanhempien erotessa

Isät lasten asialla ry:n lausunto esityksestä isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 29.9.2014

Isät lasten asialla ry:n lausunto esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 17.6.2014

Isät lasten asialla ry:n lausunto hallituksen esityksestä HE 186/2013, joka koskee Follo-sovittelua, 17.2.2014

Isät lasten asialla ry:n kannanotto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM 300913) Sosiaali- ja terveysministeriön tapaamisessa 30.10.2013

Isät lasten asialla ry:n lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM 300913)

Toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin 8.4.2013 Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle

Kirje Sosiaali- ja terveysministeriön ministereille 26.2.2013

Lausuma lastensuojelutyöryhmälle 22.1.2013

Kommentti lastensuojelutyöryhmälle 9.1.2013

Kokemuksia lastensuojelusta 29.10.2012

Jaa tämä muillekin!