Valikko Sulje

Kannanottoja

2017

 • ILA:n lausunto OM:lle koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 13.12.2017 .

2016

 • ILA:n lakiryhmän esitys: huoltokiusaaminen ja vieraannuttaminen 7.11.2016.
 • ILA oikeusministeriön vieraana 29.2.2016 keskustelemassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n tukemisesta koskien marraskuussa 2015 lakiryhmän jättämää ehdotusta. Esitysmateriaali.
 • ILA:n lakiryhmän lausunto OM:lle 15.2.2016 koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lausunnon tarkoituksena oli nimetä lausuntopyynnön pohjalta lisäyksiä ja tarkennuksiin OM:n esitykseen sekä kerätä lain ongelmakohtia.
 • Lapsen edun toteutuminen huolto- ja tapaamisasiassa. Isät lasten asialla lakiryhmän raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista 14.1.2016.

2015

 • STM:lle jätetty ehdotus lapsi- ja perhepalveluiden [LAPE] kärkihankkeeksi 9.11.2015. Isät lasten asialla lakiryhmän ehdotus huoltoriitojen sovittelun uudesta toimintamallista ja erolapsen edun määrittelystä.
 • Isät lasten asialla ry:n julkilausuma tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle 11.2.2015: Parannuksia lakeihin joilla turvataan lapsen edun toteutuminen vanhempien erotessa

2014

 • Isät lasten asialla ry:n lausunto esityksestä isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 29.9.2014
 • Isät lasten asialla ry:n lausunto esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 17.6.2014
 • Isät lasten asialla ry:n lausunto hallituksen esityksestä HE 186/2013, joka koskee Follo-sovittelua, 17.2.2014

2013

 • Isät lasten asialla ry:n kannanotto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM 300913) Sosiaali- ja terveysministeriön tapaamisessa 30.10.2013
 • Isät lasten asialla ry:n lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM 300913)
 • Toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin 8.4.2013 Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle
 • Kirje Sosiaali- ja terveysministeriön ministereille 26.2.2013
 • Lausuma lastensuojelutyöryhmälle 22.1.2013
 • Kommentti lastensuojelutyöryhmälle 9.1.2013

2012

 • Kokemuksia lastensuojelusta 29.10.2012
Jaa tämä muillekin!