Valikko Sulje

ILA:n kannanottoja

2016

 • Lakiryhmän esitys: huoltokiusaaminen ja vieraannuttaminen 7.11.2016.
 • Oikeusministeriön vieraana 29.2.2016 keskustelemassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n tukemisesta koskien marraskuussa 2015 lakiryhmän jättämää ehdotusta. Esitysmateriaali.
 • Lapsen edun toteutuminen huolto- ja tapaamisasiassa. Isät lasten asialla lakiryhmän raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista 14.1.2016.

2015

 • STM:lle jätetty ehdotus lapsi- ja perhepalveluiden [LAPE] kärkihankkeeksi 9.11.2015. Isät lasten asialla lakiryhmän ehdotus huoltoriitojen sovittelun uudesta toimintamallista ja erolapsen edun määrittelystä.
 • Isät lasten asialla ry:n julkilausuma tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle 11.2.2015: Parannuksia lakeihin joilla turvataan lapsen edun toteutuminen vanhempien erotessa

2013

 • Kannanotto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM 300913) Sosiaali- ja terveysministeriön tapaamisessa 30.10.2013
 • Toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin 8.4.2013 Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle
 • Kirje Sosiaali- ja terveysministeriön ministereille 26.2.2013
 • Lausuma lastensuojelutyöryhmälle 22.1.2013
 • Kommentti lastensuojelutyöryhmälle 9.1.2013

2012

 • Kokemuksia lastensuojelusta 29.10.2012
Jaa tämä muillekin!